11 september 21:25, Trafikbrott, Västerbottens län

På E4 i höjd med Sörmjöle utfärdas ordningsbot (böter) med anledning av otillåtet färgskikt på sidoruta.

På E4 i höjd med Stöcksjö utfärdas en ordningsbot gällande hastighetsöverträdelse. Föraren kör 85 kilometer i timmen på en 70-sträcka.

I Övre Lövliden, Vilhelmina kommun, utfärdas en ordningsbot då det råder körförbud för stoppad och kontrollerad personbil.

På Ersboda, Umeå, kontrolleras en moped som visar sig gå fortare än tillåten hastighet. Den tas i beslag och en anmälan gällande olovlig körning upprättas.

Vid en hastighetskontroll på Järnvägsallén, Umeå, utfärdas sex ordningsböter gällande hastighetsöverträdelse.