30 september 07:26, Övrigt, Kristianstad

Polisen kommer under en tid att använda sig av UAS, så kallad drönare för kameraövervakning i Kristianstad. Syftet är att underlätta brottsbekämpningen och öka tryggheten.

Kameraövervakningen kommer att ske över området Näsby – Gamlegården och Charlottesborg. Kameraövervakningen kommer ske periodvis under tiden 30 september 2020 till 31 oktober 2020.

Området som övervakas på Näsby – Gamlegården avgränsas inom Tvedegårdsvägen i norr, Bataljonsvägen i söder, Snapphanevägen i öster och Bataljonsvägen/Stridsvagnsvägen i väster.

Området som övervakas på Charlottesborg avgränsas inom Långebrogatan i norr, E22 i söder, Hasselvägen i öster och Slättängsvägen i Väster.