Uppdaterad 16 oktober 18:12: 16 oktober 14:45, Farligt föremål, misstänkt, Malmö

Polisen är på plats Hårds väg för att undersöka ett föremål.

Det kan inte uteslutas att föremålet är farligt, varför bombskyddstekniker är rekvirerade till adressen för närmare undersökning och eventuell åtgärd.

Ett mindre område i anslutning till platsen för föremålet, som är utomhus, är avspärrat.

Uppdatering kl. 17.10: Polisens nationella bombskydd är på plats och bombskyddsteknikerna har inlett sitt arbete.

Uppdatering kl. 18.09: Föremålet bedöms vara farligt och kommer att oskadliggöras.

Kriminaltekniker är rekvirerade för teknisk undersökning av föremål och plats. Området är fortsatt avspärrat.