Uppdaterad 04 november 14:40: 04 november 13:54, Trafikkontroll, Strömsund

I trakten av Hoting:

Tre kontroller gällande kör- och vilotider har utförts.

En vägning av en lastbil utfördes med följden att en ordningsbot (böter) utfärdades med anledning av överlast.

En tillsyn av farligt gods utfördes.

Två ordningsböter utfärdades med anledning av att bilbälte inte användes under färd.

Två flygande inspektioner har gjorts och där framkom brister på fordonen.

Två ordningsböter utfärdades till förare som använde handhållen mobiltelefon under färd.

En ordningsbot gällande hastighetsöverträdelse utfärdades. Föraren körde 113 kilometer i timmen på en 80-sträcka. Körkortet omhändertogs.

En ordningsbot utfärdad gällande körförbud.

I trakten av Hammerdal:

En ordningsbot gällande hastighetsöverträdelse utfärdades.

Uppdaterad 14:39

14:21 På E45 vid Hoting utfärdas en ordningsbot och förarens körkort omhändertogs med anledning av hastighetsöverträdelse. Föraren körde 134 kilometer i timmen på en 80-sträcka.