18 november 07:22, Stöld, Västerås

Inom loppet av bara ett par timmar anmälde två företag på Erikslund i Västerås stölder av bensinkort. I båda fallen har besnsinkorten förvarats i företagets bilar.

Klockan 07:22 inkom den första anmälan från ett företag på Kuggstensgatan där man har haft inbrott i sex fordon. Enligt anmälaren ska rutor ha krossats.

Klockan 09.02 inkommer nästa anmälan, den här gången på Kranbalksvägen, där ett företag har haft inbrott i tre fordon. Även den här gången har man stulit bensinkort.

Polisen kommer att upprätta anmälan om stöld genom inbrott i båda fallen, polisen kommer också att genomföra tekniska undersökningar på platsen.