30 november 14:41, Övrigt, Kristianstad

Polisen kommer under en tid att använda sig av UAS, så kallad drönare för kameraövervakning i Kristianstad. Syftet är att underlätta brottsbekämpningen och öka tryggheten.

Kameraövervakningen kommer ske periodvis under tiden 1 december 2020 till 10 januari 2021 i områdena Näsby – Gamlegården, Charlottesborg och Österäng – Sommarlust.

Övervakade områden

Området som övervakas på Näsby – Gamlegården avgränsas inom Tvedegårdsvägen i norr, Bataljonsvägen i söder, Snapphanevägen i öster och Bataljonsvägen/Stridsvagnsvägen i väster.

Området som övervakas på Charlottesborg avgränsas inom Långebrogatan i norr, E22 i söder, Hasselvägen i öster och Slättängsvägen i Väster.

Området som övervakas på Österäng – Sommarlust avgränsning i norr är grönområdet norr om Hjalmar Söderbergs väg. I väst begränsas området av järnvägen, i öster av Gustaf Hellströms väg och i söder av Prästallén/Pilvägen samt Snapphanevägen.