02 maj 09:57, Trafikkontroll, Sundsvall

Vid en trafikkontroll på Baldersvägen, Haga, får femton förare ordningsbot för hastighetsöverträdelse under den timme som trafikkontrollen pågår.

Den högsta uppmätta hastigheten på 30-sträckan är 46 km/h.

Patrullerna arbetade även under lördagen med en trafikkontroll på Skärgårdsvägen, Norra Alnö, där nitton förare fick ordningsbot för hastighetsöverträdelse. Den högsta uppmätta hastigheten på 50-sträckan var 67 km/h.

Trafikkontrollen var en del av polisens medborgalöften i kommunen och genomfördes på en plats där allmänhet upplever att det körs för fort.

Trafikkontroller är en del i polisens arbete för att förhindra och förebygga trafikolyckor.