Uppdaterad 03 maj 22:09: 03 maj 19:44, Farligt föremål, misstänkt, Malmö

I samband med att polis är på Bennets väg med anledning av en bilbrand, uppmärksammas ett föremål i anslutning till den brinnande bilen.

Anträffandeplats och området omkring spärras av.

Händelsen uppdateras när ny information finns tillgänglig.

Uppdatering kl. 20.23: Ett större område är avspärrat enligt följande.

Bennets väg från Västra Kattarpsvägen, i riktning mot centrala Malmö.

Cronmans väg från Västra Kattarpsvägen.

Hårds väg från Västra Kattarpsvägen, i riktning mot centrala Malmö.

Anslutande gång- och cykelvägar.

Förbipasserande tågtrafik är stoppad och tågstationen är avspärrad.

Uppdatering kl. 20.30: Polisen nationella bombskydd (NBS) är på väg till platsen.

Uppdatering kl. 20.35: Polisen vill uppmana boende i området i anslutning till det anträffade föremålet att hålla sig inomhus och att inte stå i fönster eller på balkonger.

Ingen utrymning eller evakuering är aktuell just nu.

Uppdatering kl. 20.40: Boende på Hårds väg 2F, 2G samt 2H uppmanas att stanna i sina lägenheter.

Uppdatering kl. 20.58: NBS är på plats och förbereder för att undersöka föremålet.

Uppdatering kl. 22.08: NBS har undersökt med hjälp av bombrobot och bedömer föremålet som ofarligt.

Samtliga avspärrningar är under avveckling.